Ziraat Bankası Faizsiz Çiftçi Kredisi Başvuru 2018

Resmi Gazetede yayınlanan kanun uyarınca Gıda, Hayvancılık ve Tarım Bakanlığı’ nın desteğiyle ve Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçiye faizsiz kredi verilmektedir. Ziraat bankası aracılığıyla kullandırılacak olan faizsiz kredi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler yatırım kredilerine başvurmaları gerekmektedir. Çiftçiye faizsiz kredi verilmesinin yanında Ziraat Bankasının kampanyaları dahilinde yer alan, iyi tarım proje kredisi, üretim destek kredisi, genç çiftçi kredisi, arazi alım kredisi, Lisanslı depoculuk yatırımları, hasat pazarlama kredileri, nakliye aracı kredi kampanyaları birçok faizsiz kredi seçeneği sunmaktadır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için Ziraat Bankası şubesine gidilmesi gerekmektedir. Ziraat Bankası ve TKK iş birliği ile çiftçilerin kullanabilecekleri faizsiz krediler 4 başlık altında toparlanmıştır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür.

1-Bitkisel Üretim Konulu Faizsiz Krediler,

2-Hayvansal Üretim Konulu Faizsiz Krediler,

3-Tarımsal Amaçlı Faizsiz Krediler,

4-Muhtelif Konulu Faizsiz Krediler, olarak sıralanabilir.

Tek bir konuda kredi başvurusu yapılabileceği gibi birden çok kredi konusunda da kredi başvurusu yapılabilmektedir. Bunun dışında istenirse çiftçiler sözleşmeli üretim kredisi de alıp kullanabilmektedirler. Bu model dâhilinde kredi kullanmak isteyen çiftçiler belirli bir miktar üretim sözünü sözleşmeyle garanti eder ve bu garantiyi yerine getirebilmek için 10 milyon TL’ ye kadar kredi kullanma hakkına sahip olurlar. Verilecek kredinin miktarı bu üretimin yapılabilmesi için gerekli harcamalar dikkate alınarak değişkenlik göstermektedir.

Ziraat Bankası Faizsiz Çiftçi Kredisi

Hayvansal Üretim Konulu Faizsiz Kredi

Çiftçiler hayvansal üretim konulu faizsiz krediden faydalanmak isterlerse aşağıda yer alan faaliyetleri yapıyor olmaları gerekmektedir.

-Hindi besiciliği,

-Arıcılık,

-Su ürünleri yetiştiriciliği,

-Etçi kombine sığır üretimi,

-Kanatlı damızlık hayvan yetiştiriciliği,

-Yaygın hayvansal üretim,

-Büyükbaş hayvan üretimi,

-Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği,

-Büyükbaş hayvan besiciliği,

-Düve yetiştiriciliği,

-Kanatlı hayvan yetiştiriciliği,

-Su ürünleri avcılığı.

Yukarıda yer alan alanlardan bir ya da birden fazla alanda faaliyet göstermeyi düşünen çiftçiler yatırım döneminde 750 bin TL’ ye kadar faizsiz kredi olanağından faydalanabilmektedirler. Bunun dışında işletme dönemi dâhilinde kredi kullanmak isteyenler 12 milyon 500 bin TL’ lik %50 faiz indirimi sunan kredi başvurusunu gerçekleştirebilirler.

Bitkisel Üretim Konulu Faizsiz Krediler

Çiftçiler bitkisel üretim konulu faizsiz krediden faydalanmak isterlerse aşağıda yer alan faaliyetleri yapıyor olmaları gerekmektedir.

-Sera modernizasyonu,

-Sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi veya kullanımı,

-Stratejik bitkisel üretim,

-Yaygın bitkisel üretim,

-Dayanıklı yem bitkisi yetiştiriciliği,

-Süs bitkisi üreticiliği,

-Örtü altı tarımcılık.

Yukarıda yer alan alanlardan bir ya da birden fazla alanda faaliyet göstermeyi düşünen çiftçiler yatırım döneminde 750 bin TL’ ye kadar % 75, 10 milyon TL’ ye kadar ise %50 faizsiz kredi olanağından faydalanabilmektedirler. Faizsiz kredi sadece, yaygın bitkisel üretim, yurt içi sertifikalı tohum, süs bitkisi yetiştiriciliği, fide fidan üreticiliği yapacak olan çiftçilere verilmektedir.

Muhtelif Konulu Faizsiz Krediler

Üretimini daha verimli hale getirmek isteyen çiftçiler için sunulan bu kredi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir.

-Basınçlı sulama sistemi kullanımı,

-Traktör ve arazi alımı,

-İyi tarım uygulama maliyetleri,

-Lisanslı depoculuk yatırımı,

-Tarımsal modernizasyon yatırımları.

Yukarıdaki konularda yapılacak harcamaları kredilendirmek isteyen kişiler 1 milyon 500 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilmektedirler.

Tarımsal Amaçlı Faizsiz Krediler

-Su ürünleri avcılığı,

-Küçükbaş hayvan besiciliği,

-Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği,

-Kontrollü örtü altı tarım,

-Büyükbaş hayvan besiciliği,

-Tarımsal ürün pazarlama faaliyetleri.

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği yapmayı düşünenler için 7 milyon 500 bin TL’ye kadar kullanılabilir kredi verilmektedir. Bu kredinin 750 bin TL’ye kadar olan kısmı için faiz ödemesi yapılması gerekmez geriye kalan miktarın ise % 50 faizle kullanılması mümkündür. Bunun yanında küçükbaş hayvan besiciliği yapmayı düşünen çiftçiler 5 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilme imkanına sahiptirler.