İhtiyaçların karşılanması, ülkelerin ekonomik dalgalanmaları ve yerli para birimlerinin değer kaybetmesi nedeniyle bazı durumlarda zora girebilir. Bu yüzden de, özellikle belirli miktarlarda nakit paraya ihtiyaç duyulması söz konusu olabilir. Bu tarz bir zorunlu harcamanın yanında, aynı zamanda ev veya araba gibi tek kalemde alınamayacak mallar için de; ciddi rakamlara ihtiyaç duyan bireyler vardır.

Bankacılık sektörü, bireylerin bütün bu ihtiyaçları için gereken nakdi yaratmak ve doğru finansmanı sağlamak için sürekli olarak kredi imkanları yaratır. İlk başta çok cazip gelen krediler, imzalanan sözleşmelerin dışında gelişen olaylardan dolayı belirli problemlerin olmasına neden olacaktır. Çünkü son ay vadesinin geldiği ve ödendiği zamana kadar, banka ve müşteri arasında bir ilişki söz konusu olacaktır. Özellikle kredi çekmiş olan müşterilerin borçlarını tamamen ödemeden önce ölmesi ise özellikle bankalar tarafından finansal devamlılığı sıkıntıya sokacak işlemlerden bir tanesidir. Bu yüzden de, bankalar özellikle sağlık sigortası ve ölüm nedenini sürekli olarak incelemeye devam ederler.

Kredi Borcu Olan Kişi Ölürse Ne Olur?

Ölen Kişinin Banka Borçlarının Durumu

Bankacılık sisteminin istatistiklerine göre her 20 kredi borçlusundan bir tanesi, geri ödeme planını kapatamadan ölmektedir. Bu yüzden de bankalar kendilerini koruma amacıyla, kredilerin alınması esnasında hayat sigortalarının yapılmasını zorunlu kılarlar. Bu sayede özellikle kredisini ödemeden ölen müşteriler, borçlarını sigorta şirketlerine ve varislerine devretmiş olarak kabul edilecektir. Gerekli durumlarda ise borçlar, tamamen sigorta şirketleri tarafından ödenecektir.

Sigorta Şirketlerinin Borç Ödemediği Durumlar

Vefat eden kişilerin hayat sigortaları olsa bile, belirli durumlarda sigorta şirketlerinin ödemeyi kabul etmeme hakları vardır. Özellikle intihar ve bilinen ölümcül hastalığın söylenmemesi durumunda, sözleşmeden kaynaklı olarak sigorta şirketi ölen kişilerin borçlarını ödemeyi kabul etmez ve borçtan kendisini muaf tutar.

Bankaların Borç Ödemesi Durumu

Bankalar, müşterilerine verdikleri kredi sözleşmelerinde; genel olarak trafik kazaları ve iş kazası durumlarında borçların otomatik olarak silineceğini bildirdikleri bir madde şartı koyarlar. Fakat bunun dışındaki diğer durumlarda borçlar silinmeyecek ve gerekli sözleşmeden kaynaklı olarak para sigorta şirketinden veya ölen kişinin varislerinden alınacaktır.