Konut insanların temel gereksinimlerinden birisidir. İnsanların yeme içme ihtiyacı gibi barınma ihtiyacı da vardır. İnsanlar soğuktan korunabilmek ya da sıcaktan korunabilmek amacıyla konut sahibi olurlar. Ayrıca uyuma gibi ihtiyaçlarını giderebilmek için de konutta yaşamaya gereksinim duyarlar. İnsanlar konut sahibi olmak isterler. Bazı insanlar maddi durumları daha yetersiz olduğu ve o konutu alabilecek maddi imkanları yeterli olmadığı zaman kira ödeyerek o konutta bir süre kalırlar. Bunun için konut sahibi olan kişi ile sözleşme imzalanır. Kira ile konutta yaşamak bazı kişiler tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Kiralanan konut sayesinde istenildiği zaman ev boşaltılabilir ve başka bir eve taşınabilir. Ev satın almak ya da konut satın almak için kişilerin belli maddi imkanların olması gerekir. Bunun için konut kiralamaktan daha fazla paraya sahip olmak gerekmektedir. Konut satın almak isteyen kişiler belli miktarda para biriktirirler. Paralarının yetersiz kaldığı durumlarda ise bazı kişilerden para talebinde bulunabildikleri gibi bir bankadan da kredi çekebilirler.

Konut Kredisi Faiz Oranları

Konut Kredisi

Konut kredisi çekmek isteyen kişiler bankaya ne kadar çekmek istediklerini belirtirler. Kredi çekmek istedikleri banka da bu krediyi nerede kullanacağını öğrenir. Banka bu krediyi belli maaşı olan, belli güvencesi olan kişilere verir. Banka konut kredisini verirken de ne kadar faiz olacağını ve hangi aylarda ödeme yapılacağını söyler. Konut kredisi almak isteyen kişi kendisine en uygun bankayı ve en az faiz oranına sahip olan bankayı tercih etmektedir. Bankalarda faiz oranları vardır. Bu faiz oranları konut almak isteyen ya da başka bir amaçla kredi çekmek isteyen insanlara göre şekillenmektedir.

Kimi bankalarda faiz oranları daha düşük olduğu görülmektedir. Kimi bankalarda ise yüksek miktarlarda faiz oranları bulunmaktadır. Konut kredisindeki faiz oranları da diğer kredilerdeki faiz oranlarına göre daha fazla miktarda bulunmaktadır. Konut kredisi çekmek isteyen kişi bankanın şartlarını kabul ettiği takdirde konut kredisi almaktadır. Bankadan kredi çekildikten sonra her ay belirlenen miktara göre konut kredisi çekmiş kişi ödeme yapmak zorundadır.

Konut kredisi çeken kişi her ay belirlenen miktarda ödemesini yapmaz ise banka faiz oranlarıyla borcunu kredi alan kişiye iletir. Eğer yine ödeme yapılmaz ise belli bir zaman sonra o zaman banka hukuki işlemleri başlatır. İmzalanan belgeye göre devlet tarafından görevli kişiler aracılığıyla kişinin sahip olduğu diğer mallara el konulur eğer yine de tutar karşılanmaz ise konut kredisi alıp ödeyemeyen kişi hapse atılır.

Konut Kredisinde Faiz Oranlarının Belirlenmesi

Her bankanın kendine yönelik çalışma şekli bulun maktadır. Kimi bankalar daha yüksek faiz oranları bulundurup daha geniş yıllara yönelik ödeme tutarları belirlemektedir. Kimi bankalar ise daha düşük faiz oranları ile daha düşük tutarlar belirlemektedir. Her bankanın kendine yönelik çalışma prensibi olduğu gibi kendine yönelik faiz oranı da bulunmaktadır. Bankalardaki faiz oranları %1 ile %3 arasında değişmektedir. Bazı bankalardaki faiz oranları daha fazla olmakla birlikte bazı bankalardaki faiz oranları daha düşüktür. Aylık taksitlendirme sistemine bağlı olarak da değişmektedir. Konut kredisinde genellikle yüksek miktarlarda kredi çekildiği için faiz oranları ve taksitlendirme seçenekleri de ona göre çeşitlidir.