KKDF Nedir?

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kelimelerinin baş harfleridir. 1988 yılında TCMB’na bağlı olarak oluşturulmuştur; bankaların bireylere veya tüzel kişiliklere yani şirketlere verdiği kredi üzerinden yapılan kesintilerle oluşturulan bir fondur. Yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı kredilere uygulanır; ithal edilen emtia bedeli, kredi kullandırılan anapara ve faiz üzerinden belli bir oran üzerinden alınan bedeldir. KKDF hesaplaması yapılırken, kredi faiz oranına KKDF oranı eklenir.

KKDF ana para ve faizin üzerinden 2010 yılından itibaren 15% olarak hesaplanmaktadır. Bankaların kredi hesaplama sistemlerinde KKDF otomatik olarak bu hesabın içerisinde olmaktadır. Konut kredisi aldığınızda BSMV ve KKDF ödemezsiniz; eğer yine bankadan bir kredi çekmek istediğinizde ve banka ipotek istediğinde ipotek karşılığını mesken olarak bir yer gösterirseniz bu sefer BSMV ödemesi yapmazsınız.

KKDF’nin Sağladığı Katkılar Nelerdir?

İthalatın özendirici veya duruma göre caydırıcı olmasının sağlanması, ithalat mal bedeli üzerinden alındığından ihracat ve yatırımları teşvik etmek; banka kredilerinin hükümetçe istenilen alanlara kaydırılması sağlanan faydalardır.

KKDF Nedir?, Geri Alınabilinir mi?

KKDF Neden Oluşur?

KKDF gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan temin edecekleri finansmanı ne için kullandıkları ile ilişkilidir, yani KKDF oranı kredinin kullanım amacına göre değişim göstermektedir. KKDF bankadan anaparayı çektiğinizde ödediğiniz vergi nedeniyle doğan bir paradır; bankalar bunu tüketiciye yansıtırlar ancak aldıkları bu KKDF’yi kendi hesaplarına işlemezler, bu doğrudan TCMB’na ödenir. Firmalar ithalat yaptıklarında vadeli alım yaptıkları emtialar üzerinden 3% tutarında KKDF öderler. Ayrıca şirketler ticari kredi kullandıklarında da 3% tutarında KKDF ödemek zorunda kalırlar. İthalat yapan firmalar eğer bir yıl vadesinde krediyi ödemeyi taahhüt etmişlerse uygulanılan KKDF 6% olmaktadır. Bu durumda şirketler 1 yıldan uzun vadelerde finansmanı geri ödemeyi düşünmeye başlamışlardır. Bireysel olarak araç kredisi ya da tüketici kredisi aldığınızda da 15% oranında KKDF ödersiniz; az önce dediğimiz gibi konut kredisinde KKDF ödemesi yapmazsınız. Şirketler yurtdışından döviz veya altın sağlamışlarsa, toplam bedel üzerinden 3% KKDF ödemesi yapılacaktır.

KKDF Geri Alınabilir

Maliye Bakanlığı yayınladığı genelgede 31 ekim 2010 tarihinden önce kullanılan kredilerde tüketicilerin bankalara itiraz etmesi sonucunda 15% oranı üzerinden taahhuk ettirilen

KKDF'nin geri ödeneceğini bildirmiş ve böylelikle tüketiciler lehine bir karara imza atmıştır.

Zira bankalardan kredi çekerken imzalanan sözleşmede, kredi şartlarının kredi kullandırılma vadesi içerisinde değiştirilemeyeceği yani tüketici aleyhine olamayacağı ile ilgili madde gereği zaten KKDF artışından tüketicinin etkilenmesi uygun değildir.

KKDF Oranının Ödeme Vadesine Etkisi

KKDF oranının yükseltildiğinde, ihracat-ithalat firmaları uzun vadeli çözümleri düşünmeye başlamışlardır. Şöyle ki; ortalama 3 yıl ve daha uzun vadelerde kredi geri ödenecekse KKDF oranı 0% olmuş, bu durumda şirketler orta veya uzun vadeli borçlanma seçeneğini kullanmışlardır. KKDF, ithalat işlemlerinde KDV matrahına dahil olmaktadır; KKDF oranında ithalatı gerçekleştirilen malın KDV’si indirimli hale gelmiş olacaktır, bu durumda ilgili sektörün gelişimine katkıda bulunulacaktır.