Taşıt Kredisi Şartları Nelerdir?

Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi araç alırken de taşıt kredisi alabilmenin ilk şartı 18 yaşından büyük olunmasıdır. Bunun dışında yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir gelirin olması ve SGK kaydının bulunmasıdır. Kişinin taşıt kredisi alabilmesi için çalıştığı iş yerinde en az 6 aylık süreyi doldurmuş ve işe devam ediyor olması gerekmektedir. Yeterli çalışma süresine sahip olmak araç kredisi başvurusu yapılırken son derece önemlidir.

Tüm bu şartların sağlanması durumunda diğer önemli husus ise kişinin kredi notunun yeterli olmasıdır. Kredi geçmişi sonucu oluşan kredi notu bankanın kişi ile ilgili fikir edinebilmesi açısından önemli bir detaydır. Kişinin kredi notunun diğer tüketici kredi işlemlerinde olduğu gibi araç kredisi için de belirli bir sınırın üzerinde olması gerekmektedir. Eğer taşıt kredisi başvurusu yapıldığı sırada kişinin devam eden bir kredi borcu varsa bu durum kredi almaya engel olabilmektedir. Kredi borcu olan kişinin ödemelerini düzenli yapıyor olması bu durumda son derece önemlidir. Bankaların dikkat ettikleri noktalardan biri de ödemelerin aksatılmadan ödenip ödenemediğidir.

Krediye etki eden faktörlerden bir diğeri ise, kişinin alacağı aracın sıfır veya ikinci el araç olmasıdır. Bankalar her iki kredi türü için de farklı yollar izlemektedirler. Mesela, ikinci el araç kredisi, bankalar arasında farklılık gösterse de, genellikle 5 yaşına kadar olan araçlar için kredi vermektedirler. Fakat bazı bankalar bu sınırı 10 yaş olarak belirlemektedirler. Başvuru yapılırken bu detayın unutulmaması gerekmektedir.

Araç Kredisi Alma Şartları Nelerdir?

Taşıt Kredisi Özel Şartları Nelerdir?

Genellikle otomobil kredilerinde en uzun vade 48 ay olarak belirlenmektedir. Alınan araç vade süresince banka tarafından ipotek altına alınmaktadır. Kişi eğer ödemelerini gerçekleştiremezse banka yasal olarak kişinin aracına el koyabilmektedir. Araç kredisi, satın alınmak istenen aracın fatura değeri üzerinden belirli bir kısmına verilmektedir. Fatura değeri 50 bin TL ve altında olan araçlar için aracın değerinin % 70’ i kadar kredi vermektedir. Eğer aracın fatura değeri 50 bin TL’nin üzerinde ise, 50 bin TL’ ye kadar olan kısım için %70, 50 bin TL’yi aşan kısım için ise %50 oranında kredi vermektedir.

Taşıt Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kişilerin bazı özelliklerinin yanı sıra bankaların kredi başvurusunda bulunacak kişiden isteyeceği belgeler bulunmaktadır.

Bu belgeler şu şekilde sıralanabilir, başvuru formu, nüfus cüzdanı aslı, satın alınacak aracın proforma faturası; serbest çalışanlar için, vergi levhası, son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu istenmektedir. Bunun yanı sıra ücretli çalışanlardan ise, maaş bordrosu, gelir belgesi; şirket sahiplerinden ise, şirketin mali durum ve ortaklık yapısını gösteren belgeler; emeklilerden, hesap cüzdanı; gayrimenkul geliri beyan edenlerden, tapunun aslı ve fotokopisi istenmektedir.

Ayrıca satın alınacak aracın ruhsat fotokopisi de gerekmektedir. Bunun dışında gelir beyanında bulunamayanlara ve ev kadınlarına da kredi verilebilmektedir fakat bu durum bankaya ve bankaların güncel kampanyalarına göre değişiklik göstermektedir.